Blue Flower

Procedura kalibracji.

 • potrzebne są oporniki (najlepiej bezindukcyjne) o wartościach 50, 75, 150 Ω
 • numer portu COM, ale znamy go bo jest to ten sam co w procedurze wgrywania oprogramowania uruchamiamy dowolny program do komunikacji szeregowej - tu na przykładzie programu HERCULES - bardzo dobry  darmowy, również do zastosowań komercyjnych zaciągamy z http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html, nie wymaga instalacji
 • w opcjach startowych Arduino SWR scannera wybieramy pracę z PC
 • w programie Hercules otwieramy port COM z numerem znalezionym poprzednio, pozostałe ustawienia jak z rysunku
 • pojawienie się "started with PC" oznacza ze możemy rozpocząć procedure kalibracji
 • w jednym z pól Send wpisujemy v - komenda do odczytu aktualnych nastaw kalibracji i klikamy Send
  odpowiedź jest następująca:

 • jak widać są 4 współczynniki kalibracji w,x,y,z - otrzymamy ich wartość z arkusza Excel po pomierzeniu oporników wzorcowych, ale najpierw musimy je ustawić na wartości startowe do kalibracji
 • wartość współczynnika ustawia się w sposób następujący: 1234x - ustawia x=1234 czyli w jednym z pól Send wpisujemy 1234x i wciskamy send
  tak wykonana komenda nadpisuje wartość współczynnika, wiec jak się pomylimy to wystarczy wykonać komendę jeszcze raz
 • na poniższym obrazku widać jak ustawić wartości startowe do kalibracji kolorem jest to co poszło do przyrządu, czarnym są odpowiedzi z przyrządu • jeżeli współczynniki maja wartość jak na powyższym rysunku to podłączamy oporniki wzorcowe w miejsce anteny i otrzymany wynik wpisujemy do arkusza Excela (do pobrania na końcu artykułu)
 • Excel wyliczy nam współczynniki, które znana już metoda wpiszemy do przyrządu, poprawnie wpisane współczynniki po odczytaniu powinny dać taki obraz - oczywiście wartości w,x,y,z będą inne bo zależą od indywidualnych charakterystyk elementów użytych do budowy miernika
 • od wersji 1.05 jest dodatkowy współczynnik kalibracyjny u, który wpisujemy tak jak pozostałe - korzystając z wyliczeń w arkuszu xls • miernik został wykalibrowany, można przystąpić do pomiarów.

 

Attachments:
Download this file (Analizator_SP3NYR_1_04B.hex.zip)Analizator_SP3NYR_1_04B.hex.zip[plik hex oprogramowania miernika - wersja oprogramowania 1.04B - czyli z warsztatow Senior na Technicznym Zjeździe Krótkofalowców Burzenin 2016]28 kB
Download this file (Analizator_SP3NYR_1_05.hex.zip)Analizator_SP3NYR_1_05.hex.zip[plik hex oprogramowania miernika - wersja oprogramowania 1.05B - czyli z poprawkami po warsztatach Senior na Technicznym Zjeździe Krótkofalowców Burzenin 2016]29 kB
Download this file (BURZENIN 2016 - WARSZTATY SENIOR.pdf)BURZENIN 2016 - WARSZTATY SENIOR.pdf[instrukcja montazu na warsztaty Senior na 5 Zjeździe Krótkofalowców SP - Burzenin 2016]813 kB
Download this file (oryginal_JA2GQP.hex.zip)oryginal_JA2GQP.hex.zip[plik hex - do wgrania wg opisu powyżej - oryginalnej wersji JA2GQP]20 kB
Download this file (oryginal_JA2GQP.ino.zip)oryginal_JA2GQP.ino.zip[plik źródłowy oryginalnego oprogramowania JA2GQQP do samodzielnej modyfikacji, kompilacji i wgrania]3 kB
Download this file (PC_Program.zip)PC_Program.zip[Program na PC do współpracy z analizatorem - źródła tego programu dostępne na http://www.dg7eao.de/arduino/antennen-analysator/]143 kB
Download this file (wyznaczenie_wspólczynników_kalibracji 1_05.xls)wyznaczenie_wspólczynników_kalibracji 1_05.xls[arkusz Excela automatycznie wyliczający współczynniki kalibracji na podstawie przeprowadzonych pomiarów kalibracyjnych do softu 1.05]25 kB
Download this file (wyznaczenie_wspólczynników_kalibracji.xls)wyznaczenie_wspólczynników_kalibracji.xls[arkusz Excela automatycznie wyliczający współczynniki kalibracji na podstawie przeprowadzonych pomiarów kalibracyjnych]22 kB